Sista Droppen

+MagazineFishEco #1 -2012

Sista Droppen är ett drygt tvåårigt filmprojekt som handlar om ekologi, fiskevård, ekoturism och hur stor negativ påverkan som vattenkraften har på naturen. Jonathan Jansson har för +MagazineFishEco pratat med projektskaparna Marcus Olofsson, Niklas Eklo och Markus Teilus.

Text: Jonathan Jansson    Foto: Sista Droppen

Läs artikel i PDF

Sista Droppen


Hallå grabbar, i vilket skede befinner sig filmen ”Sista Droppen” just nu?
– I stort sett alla scener är inspelade, så nu ska vi inleda det stora redigeringsjobbet där vi märker om vi måste komplettera eller om materialet förmedlar det vi vill. Utöver det ska vi göra en hel del intervjuer till filmen.

Vad är målet med projektet?

– Att genom ideellt engagemang färdigställa en informativ och uppmanande film om hoten mot livet under ytan och sportfisketurismens framtid. Vi hoppas att filmen får fler människor medvetna om vattenkraft och dess skador på miljön.

Finns en större vision?
– Många bäckar små men självklart är det ett måste att påverka politikerna för att det ska ske stora förändringar i samhället. Vi vill att de ska inse vilken stor och värdefull potential det finns i vår natur, istället för att förstöra naturen kan vi nyttja de resurser som finns i vårt land på ett ekologiskt hållbart sätt.

Kan ni ge något exempel på vad ni filmat?
– Klockan 03.00 mitt i natten gjorde vi en impulsiv resa på 40 mil ner till Halland och Laholms kraftverk där mängder av döda laxar låg och flöt i ytan. Detta på grund av att man för tillfället körde nolltappning på vatten så att det bildades bassänger nedanför kraftverket där laxen blev fast, och varken kunde simma upp- eller nedströms. Laxarna hade svampangrepp och försökte ihärdigt ta sig förbi betongfundamentet som utgör ett hinder i deras lekvandring.

Vad finansieras projektet med?
– Hittills har vi själva lagt ut pengar på omkostnader som resor och utrustning, men vi har nyligen fått projektstöd från Leader Polaris. Men eftersom projektet drivs genom ideellt arbete är alla former av stöd till projektet varmt välkomna.

Hur har ni bemötts av sportfiskebranschen?
– Från sportfiskebranschen har vi fått mycket positiv respons, inte minst från andra miljöorganisationer med liknande ståndpunkter. Flera olika företag och organisationer har hjälpt oss mycket på vägen under projektets gång, men dessa har även nyttjat och tagit del av oss och vårt material. Vi ingår tillsammans med många andra organisationer i ett stort nätverk som på ett eller annat sätt värnar om livet under ytan för att säkra ett framtida sportfiske och ekoturism.

Hur har ni blivit bemötta av t.ex. kraftbolag?
– Vi har inte haft kontakt med något kraftbolag och inte heller blivit bemötta av dem. Vi vill gärna hålla oss på en nivå i filmen där vi inte smutskastar kraftbolagen och ger oss allt för djupt in i det politiska. Filmen är mer informativ och beskriver hur vattenkraften hotar miljön, samt ur vår synvinkel som sportfiskare och ungdomar.

Vad är det roligaste respektive tråkigaste av arbetet med Sista Droppen?
– Det allra tråkigaste är det administrativa, alltså förarbetet. Men som sedan belönar sig när man uppnår resultat och lyckats med det man eftersträvar, som en svår filmsekvens t.ex. Det som är absolut roligast är den dagliga respons vi får för vårt ideella arbete. Detta kan vara något så fåordigt som att någon säger ”Fan vad bra jobbat grabbar!”. Responsen vi får är den som fyller oss med energi gör att vi orkar driva projektet framåt och sträva mot
vårt uppsatta mål. Men även alla andra moment i projektet, som alla nya kontakter man får, samt alla resor och upplevelser som vi får vara med om, bidrar också till varför projektet är så roligt.

Vad händer framöver?
– Efter mycket positiv respons kommer förhoppningsvis Sista Droppen fortsätta i samma anda, men även utvecklas. Vi vill gärna sätta fokus på ytterligare tre hot mot livet under ytan – gruvnäringen, fiskodlingsindustrin och det icke
hållbara yrkesfisket. Inget är dock bestämt så vi får se vad som händer.

När kan man se filmen?
– Inget bestämt datum är satt men troligtvis framåt sommaren. Se till att hålla utkik efter filmen och även besöka
Sista Droppen på facebook. Där finns foton på utbyggda vatten med dess kraftverk men även bilder på vackra fiskar och porlande vatten som inte ännu blivit förstörda. Klicka gilla och hjälp till med att påverka.