Siklöjejagande gäddor i Lappland

Fiske-feber #6 – 2012

De lappländska vattnen är mest kända för sina salmonider. Man glömmer lätt de stora gäddorna som lever pelagiskt och jagar siklöja. Läs och lär hur du i norr uppnår framgång med paravantrolling.

Text: Markus Teilus        Foto: Knut Jansson, Markus Teilus & Mattias Procheus

Läs artikel i PDF

Siklöjejagande gäddor i Lappland