Hair rig för lake

Fiske-feber #1 – 2012

Lär dig att knyta en hair rig när du ska meta lake. Laken sväljer snabbt betet och du gör onödig skada på fisken. Med en hair rig kan svälja betet, men kroken befinner sig fortfarande i lakens mun.

Text: Markus Teilus & Marcus Olofsson     Foto: Marcus Olofsson & Robin Ekman

Läs artikel i PDF

Hair rig för lake

Laken är en glupsk bottenlevande rovfisk som sväljer sitt byte snabbt, och vid traditionellt bottenmete eller ismete är det snarare regel än undantag att den krokas långt nere i svalget eller i magmunnen. När laken ska krokas av måste man ofta gräva djupt efter kroken och efter avklarat ingrepp är skadorna i regel så stora att det är omöjligt att återutsätta fisken.
Om laken ska släppas tillbaka bör du istället använda en så kallad »hair rig«. Tanken med denna tackling är att laken ska kunna svälja betet utan att kroken följer med ner i svalget eller magen. Även om laken slukar betet stannar kroken kvar i munnen och fastnar som regel i läppen eller munhålan så att fisken skonsamt kan krokas av. Ytterligare en fördel med en hair rig är att krokningsegenskaperna förbättras eftersom kroken alltid är ren.
Själva tacklet är enkelt att tillverka och det enda som behövs är tafsmaterial av grov nylon eller fluorocarbon, krok, ståltråd och krympslang. Vi rekommenderar starka karpkrokar med brett krokgap i storlek 2-4/0. Som »hår« använder du en tunn stål- eller koppartråd på cirka 15-20 cm, lite beroende på betets storlek. Fäst ståltråden genom att linda den ett tiotal varv runt krokskaftet ner till krokböjen. För att ståltråden ska sitta säkert kan lindningarna
säkras med några droppar superlim. Vill du göra tacklet extra prydligt kan en bit krympslang användas för att skydda såväl knuten till kroktafsen som själva ståltrådslindningen.
Betet fäster du på håret genom att sy ståltråden fram och tillbaks genom agnet tills det är väl förankrat. När betet sitter på plats bör avståndet, den rena ståltråden mellan krok och agn, vara cirka tre centimeter för att få optimala krokningsegenskaper.
Prova en hair rig under vinterns lakfiske och vi garanterar fler krokade fiskar och betydligt skonsammare avkrokningar!